ASELSAN’ın Katarlılara Satıldığı İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., yani ASELSAN’ın Türk Marka ve Patent Kurumu’na “Aselsan QATAR” markasını tescil için yaptığı başvuru, ASELSAN’ın Katarlılara satıldığı iddiasıyla çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada servis edilmişti.

Resmen ilan edildi: ASELSAN ‘QATAR’lı oldu!” başlığıyla söz konusu marka tescilini haberleştiren basın yayın organlarından örnekler şöyle sunulabilir:

 

aselsan qatarli oldu

 

aselsan katarli oldu

 

ASELSAN’ın Katar’da yoğunlaşan faaliyetleri için tescil ettirdiği “Aselsan Qatar” markası, “Aselsan’ın Katarlılara satışı” olarak yorumlanmış. Basına yansıyan marka başvurusu ASELSAN’ın Katar’da açtığı şube ile ilgili. Aselsan Qatar markası için 10 Haziran 2021 günü tescil başvurusunda bulunulmuş olması ASELSAN’ın Katarlılara satıldığı anlamına gelmiyor.

ASELSAN’ın %74,20’lik hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) sahipken, hisselerin %25,80’i Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş durumda (ASELSAN’ın internet sitesinde ya da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında bahse konu pay değişikliğine dair bir bildirim yer almıyor. Halka açık bir şirket olduğu için sermaye ve ortaklık yapısı değişikliklerinin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılması yasal yükümlülüktür).

 

aselsan ortaklik yapisi

 

ASELSAN’ın hakim hissedarı TSKGV, 3388 Sayılı Kuruluş Kanunu, TSKGV Senedi, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, Vakıflar hakkındaki tüzük ve kendi iç mevzuatı olan TSKGV Genel Müdürlük Yönetmeliği ve 14 adet yönerge hükümlerine göre yönetilmektedir.

TSKGV’nin ASELSAN’daki hisseleri hakkındaki her türlü tasarruf yetkisi, TSKGV Senedi‘nin 10/e maddesine göre Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşan mütevelli heyetine ve yönetim kuruluna verilmiştir.

İlgili vakıf senedi maddeleri şu şekildedir:

Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri

MADDE 10: Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

10 e) Vakfın en son bilanço dönemindeki yıllık gelirinin 1/3’ünü aşan tutarda; taşınmaz mal satın alınmasına, yeni yatırım yapılmasına, yeni şirket kurulmasına, kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına, hisse sahibi olunan şirketlere nakit sermaye artırımı yapılmasına, Vakfın sahip olduğu başlangıçta özgülenen ve sonradan edinilen tüm taşınır, taşınmaz malların, hakların ve hisse senetlerinin, satılmasına veya daha yararlı olanla değiştirilmesine karar vermek,”

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14: Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

d) Vakfın en son bilanço dönemindeki yıllık gelirinin 1/3’üne kadar tutarda; taşınır ve taşınmaz mal satın alınmasına, yeni yatırım yapılmasına, yeni şirket kurulmasına, kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına, hisse sahibi olunan şirketlere nakit sermaye artırımı yapılmasına, Vakfın sahip olduğu başlangıçta özgülenen ve sonradan edinilen tüm taşınır, taşınmaz malların, hakların ve hisse senetlerinin satılmasına veya daha yararlı olanla değiştirilmesine karar vermek,

 

ASELSAN’ın Azerbaycan, Malezya, Kazakistan, Ürdün ve Ukrayna gibi ülkelerde çeşitli şirket ve ortaklıkları bulunuyor.

 

aselsan istirakler

 

Geçmişte ASELSAN markasının marka ve isim haklarını korumak amacıyla ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan, ASELSAN Qatar ve ASELSAN Katar MRO markalarının tescil başvuruları gerçekleştirilmiş.

 

aselsan katar pakistan ukrayna

 

ASELSAN, Katar’da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla, “ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. QSTP-B” adı altında bir şube açtığını 19 Ocak 2021 günü (internet sitesinde ve KAP’ta) duyurmuştu.

 

aselsan katar sube kap

 

aselsan katar sube

 

“Aselsan Qatar” markası için Türk Marka ve Patent Kurumu’na yapılan 10 Haziran 2021 tarihli başvuruya ilişkin detaylar şu şekildeydi:

 

Başvuru No 2021/085246 Başvuru Tarihi 10.06.2021
Tescil No Tescil Tarihi
Ulusl. Tescil No Evrak No
Marka İlan Bülten Tarihi  12.11.2021 Tescil Yay. Bülten Tarihi
Marka İlan Bülten No 384 Tescil Yay. Bülten No
Koruma Tarihi 10.06.2021 Durum
Nice Sınıfları 09 / 13 / 35 / 37 / 41 / 42 / Tür Ticaret-Hizmet
Marka Adı aselsan qatar
Vekil Bilgileri YUSUF ERSOY
DESTEK PATENT A.Ş.
Sahip Bilgileri ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (6391997)
MEHMET AKİF ERSOY MAH. İSTİKLAL MARŞI CADDESİ CAD. 16 0 Yenimahalle Ankara TÜRKİYE

 

aselsan qatar marka tescil basvurusu

 

ASELSAN Qatar markası için yapılan başvuru akabinde 10 Kasım 2021 tarihinde yayın kararı alınmıştı.

İlgili karara dair açıklama şu şekilde:

“Başvurunuzun incelenmesi sonucunda ilan edilmesine karar verilmiş olup bu karara ilişkin yazımız tarafınıza gönderilmiştir/gönderilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 ay (6769 sayılı Kanun kapsamında başvuru tarihi 10.01.2017 ve sonrası olan başvurular için 2 ay) içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvurunuz tescil edilmek üzere belgelendirme servisine gönderilecek olup tescil ücretinin ödenmesi gerektiğine dair yazımız ilan süresinin bitiminden 1 ay sonra sonra tarafınıza gönderilecektir. İtiraz gelmesi halinde başvurunuz, 3 aylık (6769 sayılı Kanun kapsamında incelemesi yapılan başvurular için 2 aylık) ilan süresinin dolmasından sonra KHK”nın 8. maddesi / 6769 sayılı Kanunun 6. maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmek üzere itirazlar birimine gönderilecektir.”

 

aselsan

 

Yayımladığı basın duyurusu ile ASELSAN, Katarlılara satıldığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını aktarmıştı.

2021 yılında faaliyete geçirilen ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan ve ASELSAN Katar MRO merkezlerinin, herhangi bir yerli veya yabancı ortaklıkla kurulmadığı, % 100 ASELSAN AŞ iştirakleri olduğu vurgulandığı duyuru metni şu şekildeydi:

 

BASIN VE KAMUOYUNA DUYURU

 

ASELSAN bugün, özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketi listesinde ilk 50 firma arasında yer alan tek Türk şirketi olarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

ASELSAN’ın %74,20’lik hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sahipken, hisselerin %25,80’i Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş paylardır.

 

Bugün, dünya standartlarında bir teknoloji üssü olarak; sivil sistemlerden askeri çözümlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, toplam 13 yurt dışı iştirak, ofis ve şubeleri ile küresel pazarlarda sürdürülebilir ve istikrarlı pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir. Bu bağlamda 2021 yılında ASELSAN Ukrayna şirketini, Pakistan İslamabad ofisini ve Katar MRO (Bakım Onarım ve Modernizasyon) Merkezini hayata geçirmiştir.

 

Globalleşen bir firma olarak ASELSAN, yurt dışında yaptığı tüm yatırımlar kapsamında ASELSAN markasının marka ve isim haklarını korumak amacıyla ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan, ASELSAN Qatar ve ASELSAN Katar MRO markalarımızın tescil başvurularını gerçekleştirmiştir.

Katar ve Körfez Bölgesi’nde güvenilir bir savunma ve teknoloji şirketi olarak, uzun yıllardır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin artış göstermesi sebebiyle; sürdürülebilir bir insan kaynağı oluşturmayı, artan operasyonel kapasiteyi yerinde desteklemeyi ve ileri teknoloji savunma çözümlerimizi sunmayı amaçladığımız Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezimiz ile satış sonrası destek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz sadece Katar ve körfez bölgesinde sınırlı kalmayıp Azerbaycan’da yerleşik olarak yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan ASELSAN Bakü şirketimiz ile Azerbaycan’da satış sonrası destek faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yakın dönemde benzer faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla Ukrayna’da aynı kapsamda bir Bakım, Onarım ve Modernizasyon merkezi hayata geçirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

 

2021 yılında faaliyete geçirdiğimiz ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan, ASELSAN Qatar ve ASELSAN MRO merkezlerimiz, herhangi bir yerli veya yabancı ortaklıkla kurulmamış olup %100 ASELSAN A.Ş. iştirakleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahse konu merkezlerde herhangi bir Ar-Ge faaliyeti ve ürün üretimi yapılmamakta olup, belirtilen şekilde satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirildiği, yerel müşteri ile daha yakın irtibat kurabilmek amacıyla yapılandırılmışlardır.

 

ASELSAN’ın yurt içi ve yurt dışı iştirakleri, sermaye ve ortaklık yapısına dair tüm açıklamalar şeffaf bir şekilde ASELSAN A.Ş. web sitesinde her yıl yayınlanan Faaliyet Raporu’nda kamuya açık şekilde yer almaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

aselsan katar duyuru

 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, söz konusu başvurunun ASELSAN markasını korumak için yapıldığını, “ASELSAN Qatar’lı oldu” başlığıyla sunulan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Görgün’ün sosyal medya hesabından yaptığı konuyla ilgili paylaşım silsilesi şu şekildeydi:

1-Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır.

 

2-Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

 

3-Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir.

 

4-Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır.

 

ASELSAN’ın “şirketin Katarlı olduğu” iddialarına ilişkin hukuki süreç başlattığı duyuruldu.

 

Yorumunuzu yazınız...