“Sen Gelsen” İsimli Şiirin Cemal Süreya’ya Ait Olduğu İddiası Doğru Değil

Yanlış İddia

 

Bugün, Modern şiirin en önemli isimlerinden Cemal Süreya’ya (1931-1990) ait olduğu sanısıyla paylaşılan bir şiiri ele alacağız.

Öncelikle, sosyal medyada “Sen Gelsen” başlığıyla bilinen şiirin tamamına bakalım:

“Şimdi açsam pencereyi beklesem

Sen gelsen

Olmaz ya hani geliversen

Hiçbir şey sormasan

Hiçbir şey söylemesen

Sussam

Sussan

Sussak.

Susuşların anlattığını dinlesek

Sırt sırta otursak

Katılasıya ağlasak

Sormasak birbirimize sebebini

Sarılsam

Sarılsan

Sarılsak.

Ve yine hiç bir şey konuşmasak

Ama anlasak

Ne vardı sahi

Olmaz ya

Hayal ya

Hani diyorum olsa ne vardı.”

 

Dizelerin birçok mecrada Cemal Süreya imzasıyla dolaştığı görülüyor.

Yaygın olarak paylaşılan şiirin yoğun etkileşim aldığını söylemek mümkün:

 

sussam sussan konuşsak

 

şimdi açsam pencereyi beklesem

 

Ortak oldukları bilgi kirliliği sebebiyle neredeyse tüm incelemelerimizde karşımıza çıkan Şiir Sokakta ve Göğe Bakma Durağı isimli Twitter profillerine, bahse konu olan iddiada da rastlıyoruz:

 

olmaz ya hani geliversen

 

Mezkur şiir, tweetlere dahi konu olabilecek denli Cemal Süreya ile özdeşleşmiş durumda

Kaynak gözetilmeden Cemal Süreya’ya atfedilen şiirin bilhassa Youtube’da hayli revaçta olduğunu, pek çok kişi tarafından seslendirildiğini görmekteyiz (Ahmet Culum, Murat Yaşar Olçay, Emre Özdemir, Ahmet Faruk Nalbantoğlu… şiiri seslendiren isimlerden birkaçı):

 

 

 

 

 

Şiirin “Hani Olmaz Ya” ismiyle anıldığına şahit oluyoruz:

 

 

Tüm bu paylaşımların aksine dizeler Cemal Süreya’ya ait değil.

Şairin tüm şiirlerinden mürekkep Sevda Sözleri isimli derleme kitabında yaptığımız taramalar sonucunda bahsi geçen ifadelere dair bir bilgi bulamadık.

2012 yılından önce bahse konu dizelerin Cemal Süreya’ya atfedilmeden anonim şekilde paylaşıldığı, 2010 yılı öncesinde ise sanal alemde izine rastlanamadığı anlaşılıyor.

 

cemal süreya çiçek

 

Kimi sosyal medya kullanıcılarının şiire, “Sevmek ne uzun kelime” dizesini eklediğini görüyoruz.

 

Sevmek ne uzun kelime dizesi

 

Mevzubahis ifade, esasen bir dize değil; Cemal Süreya’nın eşi Zühal Tekkanat ’a yazdığı 21 Temmuz 1972 tarihli mektupta yer alıyor.

 

sevmek ne uzun kelime
(Cemal Süreya, Onüç Günün Mektupları, İstanbul: YKY, 2011, s.73)

 

İfadenin farklı bir versiyonunu, şairin Gazel isimli şiirinde görüyoruz: “Seni bilmek ne uzun kelime ne acaip ilgi

 

Cemal Süreya’ya ait Gazel başlıklı şiirin tamamı şu şekilde (Cemal Süreya, Sevda Sözleri, İstanbul: YKY, 2008, s. 42):

 

“Ben nice gözle nice denizle nice gazelle

Rimle gördüm rimle bildim rimle yaşadım seni

 

Sen ne iydin güzeldiysen de çirkindiysen de

Kocan ne iydi sonra Niyde ilinde gökyüzleri

 

Sonra ilk çağlar savaşlarında para ve Babil

Dilber derebeyleri haraca bağlayan aşkımızı ekmeğimizi

 

Sonra bulunmaz hint kumaşı lafbilirliğindi

Beni yüzyıllık kümesine dadandıran tilki

 

Tüy aldım ki evrende kalkıp gitmeleri özetliyorsun

Seni bilmek ne uzun kelime ne acaip ilgi

 

Ama ben nice gözle nice denizle nice gazel

Lerimle gördüm lerimle bildim lerimle becerdim o işi”

 

cemal süreya gazel

 

Dilin etkili kullanımına özellikle eğildiğini bildiğimiz Cemal Süreya’nın, şiir anlayışında imge ve metafor kullanımı başat bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

İlk etapta yalınlığıyla ve düz anlatımıyla dikkat çeken “Sen Gelsen” başlıklı şiir ise, şairin üslubuyla hiçbir yönden uyum arz etmiyor.

 

cemal süreya

 

Cemal Süreya’ya ait zannedilerek paylaşılan dizelerin asıl sahibi henüz tespit edilebilmiş değil.

 

Yorumunuzu yazınız...