ABD’nin Hz. Muhammed’i En Büyük Adalet Sağlayıcı İlan Ettiği İddiası Doğru Değil

Hz. Muhammed’in ABD Anayasa Mahkemesi tarafından dünyanınen büyük adalet sağlayıcısı olarak gösterildiği iddiası doğru değildir. Hz. Peygamber, ABD Yüksek Mahkemesi’nin en büyük 18 kanun koyucu listesinde yer almıştır. 

Yanlış İddia

 

Hz. Muhammed, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States) tarafından tarihteki en büyük 18 kanun koyucu (lawgiver) arasında kabul edilmiştir. Mana olarak yakın anlamlar ifade etse de, kanun koyucu ile adalet sağlayıcı ifadeleri farklılık arz etmektedir. Ayrıca, Hz. Muhammed’e “en büyük” adalet sağlayıcı şeklinde bir ünvan verilmemiş olup, 18 büyük kanun koyucu arasında herhangi bir sıralamaya tabi tutulmadan gösterilmiştir.  Yani, “en” ifadesi kullanılmamıştır.

Hz. Peygamber’in yanı sıra en büyük kanun koyucular arasında sıralanan diğer 17 tarihi şahsiyet ise şu şekildedir: Menes, Hz. Musa, Hammurabi, Hz. Süleyman, Likurgos (Lycurgus), Solon, Drako (Draco), Confucius (Konfüçyüs), Octavian (Oktavyus), Jüstinyen (Justinian), Şarlman (Charlemagne), Kral John, IX. Louis, Hugo Grotius, William Blackstone, John Marshall, Napolyon (Napoleon.

ABD Yüksek Mahkemesi binasındaki mahkeme salonunun kuzey ve güney duvarlarında yer alan frizlerde bu kanun koyucuların suretlerine yer verilmiştir. Hz. Peygamberin elinde Kur’an’la tasvir edildiği (aşağıda fotoğrafı görülebilecek olan ve kırmızı kutucuk ile işaretlenen) friz ise kuzeydeki duvarda (eşitlik ve felsefe figürlerinin arasında) yer almaktadır.

 

 

Yüksek Mahkeme’nin internet sitesindeki bu frize ilişkin açıklayıcı notta Hz. Muhammed hakkında aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir:

“Muhammad (c. 570 – 632) The Prophet of Islam. He is depicted holding the Qur’an. The Qur’an provides the primary source of Islamic Law. Prophet Muhammad’s teachings explain and implement Qur’anic principles. The figure above is a wellintentioned attempt by the sculptor, Adolph Weinman, to honor Muhammad and it bears no resemblance to Muhammad. Muslims generally have a strong aversion to sculptured or pictured representations of their Prophet.”

 

Bu ifade Türkçeye şu şekilde çevrilebilir:

“Muhammed (MS 570 – 632) İslam Peygamberi. Kuran’ı tutarken tasvir edilmiştir. Kuran, İslam Hukuku’nun birincil kaynağı görevi görmektedir. Peygamber Muhammed’in öğretileri Kuran’ın ilkelerini açıklamakta ve uygulamaktadır. Yukarıdaki figür, Muhammed’i onurlandırmak için heykeltıraş Adolph Weinman’ın iyi niyetli bir girişimdir ve Muhammed ile hiçbir benzerlik taşımamaktadır. Müslümanlar genellikle peygamberlerinin heykelinin yapılmasına ya da resmedilmesine karşı güçlü hoşnutsuzluk sahibidirler.”

 

peygamber efendimizin kabri
Hz. Muhammed’in Kabrinin Altında Yer Aldığı Medine’deki Yeşil Kubbe

 

Hz. Muhammed’in ABD Tarafından En Büyük Adalet Sağlayıcı İlan Edildiğini Sanan Yazarlar

Köşe yazarı olmasa da (Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı ünvanına sahip olması dolayısıyla) gazeteci titriyle Güngör Yavuzaslan’ı konuk edelim.

Yavuzaslan, Gazetecilerin evrensel ve dini değerlere saygılı olması gerektiğine değindiği bir basın açıklamasında Hz. Muhammed’in ABD Anayasa Mahkemesi tarafından dünyanın en büyük adalet sağlayıcısı olarak gösterildiğini iddia etmiş:

"Peygamber Efendimizin 1935 yılında ABD Anayasa mahkemesi tarafından dünyanın en büyük adalet sağlayıcısı olarak gösterilmiştir."