Gençlerin Koronavirüs Salgınından Etkilemediği ve Aşılanmalarına Gerek Olmadığı İddiası Gerçek Dışı

Yanlış İddia

 

Bugün, gençlerin COVID-19 aşısı olmasının neden önemli olduğuna değineceğiz. Zira hastalığın genç bireyleri etkilemediği, dolayısıyla gençlerin aşılanmasına gerek kanısı olmadığı kanısındakilerin sayısı hiç azımsanmayacak düzeyde görünmekte.

 

genç olarak aşı istemiyorum

 

genç neden aşı olsun

 

Elbette aşılamada önceliğin sağlık çalışanlarına, altta yatan hastalığı olanlara ve belirli bir yaşın üzerindeki yetişkinlere verilmesinin nedeni, bu kesimlerin yüksek risk grubu olmasından kaynaklanmaktadır. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenler arasında genç olarak addedilebilecek yetişkinlerin oran olarak daha düşük olması, bu grupta hastaneye yatış oranlarının genellikle ileri yaştakiler kadar yüksek olmaması gibi nedenlerden dolayı gençlerin aşılanmasının hayati önem arz etmediğini düşünenler varsa da bu yanlış bir çıkarımdır. Genç yetişkinlerin de aşılanması, pandemi ile mücadelede çok büyük önem taşımaktadır. Şöyle ki;

• Diğer gruplara kıyasla daha az hastaneye yatış ve ölüm oranı olsa da genç yetişkinlerde de hastalığı ağır geçirenler ve hayatını kaybedenlerin sayısı oldukça yüksektir. Aşı gibi basit bir uygulama ile tüm bunları engelleme imkânı varken riske atmak büyük bir hata olur.

Bir çalışmada, yaşları 18 ile 34 arasında değişen ve COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışı gerçekleşen 3.000’den fazla hastanın %21’inin yoğun bakıma kaldırıldığı, %10’unun solunum cihazına bağlandığı, %2.7’sinin de hayatını kaybettiği gözlenmiştir.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre son 20 yıldır temmuz aylarında 11.000 genç yetişkin hayatını kaybetmekte iken bu sene bu sayı 16.000’e çıkmıştır. Bu, koronavirüsün gençler için de ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermekte.

• Pandeminin gerçekten sona ermesi için toplumun topyekûn bağışıklık kazanması gerekmektedir. Bunun en güvenli yolu da aşılanmaktır. Genç nüfus gibi toplumda her açıdan önemli olan bir grubun aşılanmaması, bir süre sonra diğer aşılanmaları da boşa çıkarabilir; her şeyin başa dönmesine sebep olabilir.

• Genç yetişkinler, iş hayatı ve sosyal hayatta oldukça aktif olmaları nedeniyle virüsün taşınmasında rol oynayabilirler. Aşılama, her ne kadar virüsün vücuda girmesini engellemese de vücutta hastalık yapmasını önlediğinden dolayı virüsün vücut içerisinde çoğalmasını kısıtlayacağı ve böylece aşılanmanın, taşınımı ve yayılımı da azaltabileceği düşünülmektedir. Öyle olduğunu kabul edersek, aşılanmış bir genç bireyde virüs hem hastalık yapamayacak hem de dışarıya yayılması da daha az olacaktır.

• SARS-CoV-2, insanlık olarak ilk defa karşılaştığımız bir virüs olduğu için ileride yayılma hızında, hastalık tablosunda vs. ne gibi değişiklikler olabileceğini tam olarak kestirmek mümkün değil. Örneğin 11 Ocak 2021’de yayımlanan bir çalışmaya göre, çocuklarda COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlar, geçen ilkbahara göre dokuz kat artmış durumda. Halihazırda gençler de dahil her yaş grubuna oldukça zarar veren bu virüsün, gençleri ileride ne derecede etkileyeceği meçhulken atılacak en doğru adım aşılanmak olacaktır.

 

Yorumunuzu yazınız...