Tag

Ömer Özkaya

Browsing
dünya paralel meridyen

Coğrafi konumun belirlenmesi için kullanılan varsayımsal daire ya da yaylar, yani paralel ve meridyenler ile, bu varsayımsal çizgilere açısal uzaklık ölçüsünü sunan enlem ve boylamlar coğrafya sınavlarının ayrılmaz parçası. Bu kavramlar hakkında hatalı bilgi paylaşan yazarlar ve sosyal medya kullanıcıları mevcut. Bunlara değinmeden evvel öncelikle, orta okul coğrafya bilgilerimizi tazeleyelim……

Einstein’ın “Tanrı Zar Atmaz” Dediği Doğru Olsa Da Bazılarınca Yanlış Yorumlanmaktadır Aslında panteist olan Albert Einstein “Tanrı zar atmaz” vecizesini, Tanrı’ya inandığını belirtmek için değil, kuantum teorisine karşı çıkmak ve bir atomun içindeki parçacıkların düzensiz bir şekilde hareket edemeyeceği düşüncesini aktarmak için söylemişti.  Malumatfuruş’ta daha önce Einstein’a ait sanılan birçok…

imf kredi çerçevesi

IMF 101: IMF’nin Borç Verme Çerçevesi Nasıl İşliyor? IMF Kredilerinin Genel Çerçevesi Uluslararası bir kuruluş olarak Uluslararası Para Fonu’nun (International Monetary Fund – IMF / Fon) temel olarak, ödemeler dengesi sorunları, döviz kurları ve uluslararası parasal sistemdeki gelişmeleri yakından izleyip, sorunlara çözümler üretmeye çalışmaktadır. Fon üye ülkelerin makroekonomik ve…

İngiliz General Allenby’nin Kudüs’ü Osmanlı Devleti’nden Devralınca Selahaddin Eyyubi’nin Mezarını Tekmelediği ve “Kalk Selahaddin! Biz Yine Geldik!” Dediği İddiası Doğru Değil General Allenby’ın Selahaddin Eyyubî’nin mezarını ziyaret edip, saygısızlık yapıp “Kalk Selahaddin! Biz Yine Geldik” demesi mümkün değildir. Selahaddin Eyyubî’nin mezarı Kudüs’te değil Şam’dadır. Ayrıca, bu sözü söyleyen kişi’nin olarak…

Ayın Karanlık Tarafının Olduğu Söylemi Gerçeği Yansıtmıyor Ay’ın karanlık tarafı ya da yüzü ifadesi, Ayın Dünya tarafından görülemeyen kısmını tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak, Ayın karanlık yüzü yoktur. Biz onu görmüyoruz diye orası karanlık değildir. Başlangıçta özeti Yalansavar’dan Serdar Başeğmez’den alıntılayarak geçelim: “Ayın karanlık yüzü yoktur. Biz onu görmüyoruz diye orası…