Tag

Tülay Demircan Koyuncu

Browsing
"Mevlâ Görelim Neyler, Neylerse Güzel Eyler" Sözü

“Mevlâ Görelim Neyler, Neylerse Güzel Eyler” Beytinin Anonim Olduğu İddiası Doğru Değil “Mevlâ Görelim Neyler, Neylerse Güzel Eyler” beyti anonim değildir. Bahse konu beyit, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnâme adlı eserinde yer alan Tefviznâme adlı şiirde yer almaktadır.  Hakk’a tevekkül, teslim, sabır, rıza, şükür gibi didaktik söylemlere eşlik eden kilit…