Tag

Nedim Odabaş

Browsing
türkiye amerika bayrakları

“Türkiye Küçük Amerika Olacak” Sözünün Sahibinin Celal Bayar ya da Adnan Menderes Olduğu İddiası Doğru Değil, Bahse Konu Söz İlk Defa Nihad Erim Tarafından Dile Getirilmiş “Türkiye küçük Amerika olacak” söylemi, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ilişkileri, soğuk savaş sürecinde küresel sisteme entegrasyonu, batı dünyası ile yakınlaşması, kalkınması…

“Yine Gel, Yine Gel! Kim Olursan Ol, Yine Gel” Rubaisi Mevlânâ’ya Ait Değildir Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye atfedilen ve çok sık alıntılanan “Yine Gel” rubâîsi -her ne kadar mesajlarıyla uyumlu olsa da- Mevlânâ’ya ait değildir. Rubâînin en yaygın bilinen kısmı günümüz Türkçesiyle, Farsçasıyla ve Farsça yazılışıyla şöyle: Yine gel, yine gel! Kim…