Tag

Mehmet Özgür Ersan

Browsing

Her ne kadar köşe yazarı olmasa da blog yazarları da yaptıkları hatalarla Malumatfuruş’un konuğu olmuştu. Bu defa bir Milliyet Blog yazarını konuk edeceğiz: Mehmet Özgür Ersan. Mehmet Özgür Ersan, Milliyet Blog’da yayınlanan “Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergahına Bağlı İstanbul Dergâhları” başlıklı 18 Nisan 2018 tarihli yazısında Akdeniz Üniversitesi’nden Yard. Doç.…

İntihal, Emek Hırsızlığı, Plagiarism

İntihal Yapan Köşe Yazarları Önemli bir etik sorun: İntihal. Plagiarism, aşırmacılık, telif hakkı ihlali, emek hırsızlığı, bilgi hırsızlığı gibi anlamlara gelen bu kavramın varlığına maalesef -akademik camiada sıklıkla rastlanmasına benzer şekilde- başkalarının entelektüel emeğini sömüren köşe yazarları arasında da rastlanıyor. Tespit edilenleri burada aktaralım. İsmet Berkan İsmet Berkan,…