Tag

Erhan Dargeçit

Browsing
mefhum-mevhum

Sıklıkla birbiriyle karıştırılan kelimeler serimizin yeni bölümü: mefhum & mevhum… “Mevhum” sözcüğünün kökeni Arapça “vehmedilen, sanal” anlamındaki “mavhūm” (موهوم) sözcüğüne dayanıyor. “Mefhum” da “anlaşılan, anlam” manalarını haiz Arapça “mafhūm” (مفهوم) sözcüğü kaynaklı. “Mefhum”, “bir sözün veya kelimenin taşıdığı, ifade ettiği mana, kavram, anlam ve anlayış” anlamına gelirken, “mevhum” sözcüğü…

hakim tokmak para

İngiltere’de Yargıçların Maaşının Olmadığı ve Ceplerinde Kraliçe İmzalı Boş Çek Olduğu İddiası Doğru Değil İngiltere’de yargıçların maaş almadığı, hakimlerin cebinde Kraliçe imzalı boş bir çek olduğu, hakimin istediği zaman çekin üzerine istediği rakamı yazarak bankadan tahsil edebileceği, bu durumun “yargıçlara İngiltere Hazinesini emanet edecek kadar güveniyorum” anlamı taşıdığı iddiasının doğruluk…