“Karanlığa Lanet Okumaktansa Bir Mum Yakmak Yeğdir” Sözü Kime Ait?

12 Nisan 2019 malumatfurus 1

Sorunlar karşısında etkisiz kalmak yerine, ufak da olsa sorunu çözme yönünde aksiyoner tutum içine girmenin önemini ve gerekliliğini vurgulamak için sıklıkla karşımıza çıkan bir vecize var: “Karanlığa Lanet Okumaktansa, Bir Mum Yakmak Yeğdir“. Sevilerek yaygın şekilde paylaşılan, ülkemizde skeptisizm ve >>>