Tag

Rahmi Öğdül

Browsing
mefhum-mevhum

Sıklıkla birbiriyle karıştırılan kelimeler serimizin yeni bölümü: mefhum & mevhum… “Mevhum” sözcüğünün kökeni Arapça “vehmedilen, sanal” anlamındaki “mavhūm” (موهوم) sözcüğüne dayanıyor. “Mefhum” da “anlaşılan, anlam” manalarını haiz Arapça “mafhūm” (مفهوم) sözcüğü kaynaklı. “Mefhum”, “bir sözün veya kelimenin taşıdığı, ifade ettiği mana, kavram, anlam ve anlayış” anlamına gelirken, “mevhum” sözcüğü…