“Gamzedeyim Deva Bulmam” Şarkısındaki Gamzenin Yüzdeki Çukur Anlamına Geldiği İddiası

30 Aralık 2018 malumatfurus 0

“Gamzedeyim Deva Bulmam” Şarkısındaki Gamzenin Yüzdeki Çukur Anlamına Geldiği İddiası Doğru Değil “Gamzedeyim devam bulmam” şarkısındaki “gamzedeyim” ifadesi, yüzdeki çukur anlamına gelen “gamze” vurgusunu değil, “tasalıyım/hüzünlüyüm/kederliyim” anlamına gelen “gamzede”yi içermektedir. Sözleri Tatyos Efendi tarafından kaleme alınan ve yine Tatyos Efendi >>>