Gamze

“Gamzedeyim Deva Bulmam” Şarkısının Sözlerini Yanlış Yorumlayanlar

30 Aralık 2018 malumatfurus 0

Özet geçelim: “Gamzedeyim devam bulmam” şarkısındaki “gamzedeyim” ifadesi, yüzdeki çukur anlamına gelen “gamze” vurgusunu değil, “tasalıyım/hüzünlüyüm/kederliyim” anlamına gelen “gamzede”yi içermektedir. Sözleri Tatyos Efendi tarafından kaleme alınan ve yine Tatyos Efendi tarafından bestelenen Uşşak makamındaki “Gamzedeyim Deva Bulmam” adlı şarkının sözleri, >>>