Sovyet Rusya’nın Türkiye’den Toprak Talebinde BulunMAdığı İddiası

Sovyet Rusya Lideri Josef Stalin’in Türkiye’den Toprak Talebinde Bulunmadığı İddiası Asılsız   İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin’in Türkiye’den toprak talebinde bulunmadığı, bu yönde bir belge bulunmadığı uzun yıllardır öne sürülen bir iddia (Örneğin Yalçın Küçük, toprak talebi iddialarının büyük oranda Feridun Cemal Erkin tarafından Türkiye’nin ABD ve NATO … Sovyet Rusya’nın Türkiye’den Toprak Talebinde BulunMAdığı İddiası okumayı sürdür