Para Basıldığı Nasıl Anlaşılır?

Merkez Bankasının Para Bastığı Nasıl Anlaşılır?   Geçmişte ekonomilerin kamu bütçe açıklarını finanse etmek adına para basmaya tevessül etmelerinin yol açtığı enflasyonist baskıya daha önce değinmiştik. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, emisyon hacmindeki artışın para birimlerinin istikrarsızlaşmasına yol açtığı, devalüasyona / değer kaybına neden olduğu, enflasyonu körüklediği, dolarizasyonu artırdığı hepimizin malûmu. Bugünkü konumuz, geçmişte yaşanan acı … Para Basıldığı Nasıl Anlaşılır? okumayı sürdür