“Yine Gel Yine Gel Kim Olursan Ol Yine Gel” Rubaisinin Mevlânâ’ya Ait Olduğu İddiası

“Yine Gel, Yine Gel! Kim Olursan Ol, Yine Gel” Rubaisi Mevlânâ’ya Ait Değildir Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye atfedilen ve çok sık alıntılanan “Yine Gel” rubâîsi -her ne kadar mesajlarıyla uyumlu olsa da- Mevlânâ’ya ait değildir.   Rubâînin en yaygın bilinen kısmı günümüz Türkçesiyle, Farsçasıyla ve Farsça yazılışıyla şöyle: Yine gel, yine gel! Kim olursan ol, yine gel! / Bâz … “Yine Gel Yine Gel Kim Olursan Ol Yine Gel” Rubaisinin Mevlânâ’ya Ait Olduğu İddiası okumayı sürdür