Mehmet Akif’in 2. Abdulhamit İçin Yazdığı Şiirde “Zalim”, “Ödlek” ve “Kızıl Kafir” Dediği İddiası

Mehmet Akif Ersoy’un Safahatındaki Âsım Başlıklı Şiirde II. Abdulhamid İçin “Zalim”, “Ödlek” ve “Kızıl Kafir” Dediği İddiası Mehmet Âkif Ersoy her ne kadar II. Abdulhamid’in izlediği siyasete karşı olsa da, şiirin genelinden de anlaşılabileceği üzere, şiir içindeki bu ifadeleri 2. Abdulhamid’in etrafını saran dalkavukların ağzından aktarır bu ifadeleri ve padişahı bu dalkavuklara karşın uyarır.    … Mehmet Akif’in 2. Abdulhamit İçin Yazdığı Şiirde “Zalim”, “Ödlek” ve “Kızıl Kafir” Dediği İddiası okumayı sürdür