Hacı Bayram Veli’nin “İstanbul’un Fethini Şu Çocukla Bizim Köse Görürler” Dediği İddiası

Hacı Bayram-ı Velî’nin Sultan II. Murad’a “İstanbul’un Fethini Şu Çocukla (Fatih Sultan Mehmet) Bizim Köse (Akşemseddin) Görürler” Dediği İddiası Gerçek Dışı Akşemseddin’in hocası mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Velî’nin (1352-1430) İstanbul Fatihi Sultan II. Mehmet’in (1432-1481) babası Sultan II. Murat’a (1404-1451) “İstanbul’un fethi bizim köse ile şu beşikteki bebeğe nasip olacak” ya da başka bir … Hacı Bayram Veli’nin “İstanbul’un Fethini Şu Çocukla Bizim Köse Görürler” Dediği İddiası okumayı sürdür