Bir İspat Yöntemi Olarak “Dedin!” ve “Söyledin!” Söylemi

Delilsiz “Dedin” ve “Söyledin” Söylemi Bir İspat Yöntemi Değildir Son dönemde mizahî boyutu ön plana çıksa da kişilere isnat edilen söylemlerin ispatı için “dedin” ve “söyledin” tarzı ifadelerin giderek daha sık kullanılmaya başlandığına şahit oluyoruz. Örnekleri sunmadan evvel, bir iddiaya ilişkin ispat mükellefiyeti hususuna değinmekte fayda var. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bir şahsa atfedilen ifadeler … Bir İspat Yöntemi Olarak “Dedin!” ve “Söyledin!” Söylemi okumayı sürdür