Aziz Nesin’in “Allah Parmaklarımızın Arasında Boşluk Bıraktı. Bizim İçin Yaratılan Kişi Gelip O Boşluğu Doldursun Diye” Dediği İddiası

“Allah Parmaklarımızın Arasında Boşluk Bıraktı. Bizim İçin Yaratılan Kişi Gelip O Boşluğu Doldursun Diye” Sözünün Aziz Nesin’e Ait Olduğu İddiası Doğru Değil “Allah parmaklarımızın arasında boşluk bıraktı. Bizim için yaratılan kişi gelip o boşluğu doldursun diye” sözü Aziz Nesin’e ait değildir. Aziz Nesin’in dine bakış açısıyla bu söz uyuşmamaktadır. Bahse konu sözün 2010 yılında ilk kez … Aziz Nesin’in “Allah Parmaklarımızın Arasında Boşluk Bıraktı. Bizim İçin Yaratılan Kişi Gelip O Boşluğu Doldursun Diye” Dediği İddiası okumayı sürdür