Mehmet Y. Yılmaz Anayasa Referandum Paketinde Öngörülen Cumhurbaşkanı Yetkilerini Yanlış Yorumlamış

Mehmet Yakup Yılmaz, Hürriyet Gazetesinde 9 Mart 2017 günü yayınlanan FETÖ’nün siyasi ayağı nereye basıyor” başlıklı yazısında16 Nisan 2017 günü gerçekleşecek Anayasa değişikliği referandumunda oylanacak olan maddelerinin içinde Cumhurbaşkanının hiçbir denetim olmadan yasama ve yürütme yapabileceğini iddia etmiş; ancak, durum tam olarak aktardığı gibi değil:

"Cumhurbaşkanı, herhangi bir denetim olmadan kararnameler ile ülkeyi yönetecek.

Meclis’e hesap vermediği gibi, yaptıkları yargı denetimine de tabi olmayacak.

Kamulaştırmalardan tutun da memurların, işçilerin özlük haklarına kadar her konuda istediğini yapabilecek, hakkının yendiğini düşünenler, hak arayacak bir kapı bulamayacaklar.

Yargı denetiminin olmadığı, Meclis’in kanun çıkarma yetkilerinin önemli bölümünün bir kişiye devredildiği bir ülkede keyfilik hâkim olur."

Referandum kapsamında oylanacak olan 2017 Anayasa değişikliği maddeleri arasındaki bazı maddeler Cumhurbaşkanının yasama yetkilerini “sınırsız” kılmıyor, tam aksine bazı denetim mekanizmaları tesis ediyor:

Örneğin; değişiklik önerileri kapsamında;

 • Cumhurbaşkanının sadece yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabileceği;
 • Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleyemeyeceği;
 • Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağı;
 • Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağı;
 • Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümlerinin uygulanacağı;
 • TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümsüz hale geleceği;
 • Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabileceği;
 • OHAL esnasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin (Savaş ve mücbir sebeplerle TBMM’nin toplanamaması hâli hariç olmak üzere) üç ay içinde TBMM tarafınca görüşülüp karara bağlanacağı; aksi takdirde yürürlükten kaldırılacağı

öngörülmüştür.

Oylanacak değişiklik paketindeki maddelerde Cumhurbaşkanının kararnameleri üzerinde hiçbir denetim olmadığı iddiası yanlıştır.

EK:

Yukarıda aktarılan hususlara ilişkin Milliyet Gazetesi köşe yazarı Melih Aşık’tan gelen aşağıdaki yorumda bilgilerinize sunulur:

TBMM seçimlerinin cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılması, CB’nının partisinin Meclis’te çoğunluğu sağlaması anlamına geliyor.
Meclisin hangi kanunları çıkaracağına büyük ölçüde CB karar verecektir.
(Bugün bile öyle oluyor)
Falanca alandaki kanunu ilga edin ben o konuda kararnae çıkaracağım,diyebilecektir
Kararnamelerin Meclis’te onaylanması (bugünkü gibi)sorun olmayacaktır
En önemlisi..CB OHAL ilan edebilmekte ve o dönemde her konuda kanun gücünde kararname çıkarabilmektedir
Meclis üç ayda karar verene kadar atı alan Üsküdarı geçer.
Kaldı ki CB aynı kararnameyi ertesi gün yenileyebilir,üç ay daha kazanır
Her ihtimalin tedbiri alınmıştır.

malumatfurus hakkında 829 makale
Köşe yazarları için yanlışlama girişimi. #Köşeyazarızabıtası

2 yorum

 1. TBMM seçimlerinin cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılması, CB’nının partisinin Meclis’te çoğunluğu sağlaması anlamına geliyor.
  Meclisin hangi kanunları çıkaracağına büyük ölçüde CB karar verecektir.
  (Bugün bile öyle oluyor)
  Falanca alandaki kanunu ilga edin ben o konuda kararnae çıkaracağım,diyebilecektir
  Kararnamelerin Meclis’te onaylanması (bugünkü gibi)sorun olmayacaktır
  En önemlisi..CB OHAL ilan edebilmekte ve o dönemde her konuda kanun gücünde kararname çıkarabilmektedir
  Meclis üç ayda karar verene kadar atı alan Üsküdarı geçer.
  Kaldı ki CB aynı kararnameyi ertesi gün yenileyebilir,üç ay daha kazanır
  Her ihtimalin tedbiri alınmıştır.

  • Melih Bey, öncelikle teşekkürler yorumunuz için. Yazıdaki somut yanlış iddiasını “herhangi bir denetim olmayacak” ve “Meclis’e hesap vermeyecek” atfı üzerine kurduk. Aktardığınız hususlarda haklılık payınız var tabiki. Ancak Bahsettiğiniz hususlarla birlikte vurgulayarak aktarsaydı Sn. Yılmaz, iddiasını daha uygun şekilde aktarabilirdi. Yorumunuz zaten yayınlanacak ancak yazı metnine de aktarıyoruz.

Bir Cevap Yazın