Ege Cansen ve IŞİD vs. DAİŞ

Ege Cansen, 10 Eylül 2015 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan “Çözüm için AKP-HDP Koalisyonu Şarttır” başlıklı köşe yazısında “önemli not” başlığıyla bir metin paylaşmış:

Sı­ra­sı gel­miş­ken söy­le­ye­yim. IŞİD ye­ri­ne, DE­AŞ/DA­EŞ/DA­İŞ de­mek­ten vaz­ge­çil­me­li­dir. Bu ör­gü­tün adı 4 ke­li­me­den ku­ru­lu­dur. DA­İŞ, bu dört Arap­ça ke­li­me­nin baş harf­le­ri­dir. Bu ke­li­me­ler şun­lar­dır: 1. Irak 2. Şam (Su­ri­ye) 3. İs­lam ve 4. Dev­let. Bu ke­li­me­le­rin Türk­çe sı­ra­la­ma­sın­da­ki baş harf­le­ri IŞİD (Irak Şam İs­lam Dev­le­ti) olur. Türk­çe­’de, Ame­ri­kan Dev­le­ti­’ne “AB­D” de­nir. İn­gi­liz­ce baş harf kı­salt­ma­sı “U­SA­” kul­la­nıl­maz. IŞİ­D’­in Türk­çe­si du­rur­ken Arap­ça DA­İŞ’­i kul­lan­mak Türk­çe­ye say­gı­sız­lık­tır.

Katılırsınız, katılmazsınız ama Ege Cansen’in bahsettiği kısaltma kullanımını ilk önce kendisinin kullanmasını beklersiniz.

Ki geçmişte (daha yaklaşık 1 küsür ay önce) Ege Bey bu hususu atlamış:

Bana göre iki şeyi ihmal ediyor: Birincisi, Batı’nın Kürt diktatörleri değil, demokrasiyi desteklediğini. İkincisi de IŞİD’in Batı’nın önceliklerini değiştirdiğini.

Kaynaklar:

malumatfurus hakkında 828 makale
Köşe yazarları için yanlışlama girişimi. #Köşeyazarızabıtası

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın