Ayşe Hür ve 13. yy’da Anadolu’da Bulunan Frigler, Galatlar ve Lidyalılar

Ayşe Hür, Radikal Gazetesi’nde 27 Aralık 2015 günü yayınlanan “‘Barbar Türk’, ‘idraksiz Türk’, ‘Müslüman Türk'” başlıklı yazısında gerçekleri tahrif etmeyi sürdürmüş:

"1270’lerde Konstantinopolis’ten ve Anadolu’dan geçen Marko Polo’ya göre ise: “Türkmen ilinde üç çeşit insan yaşar. Biri Türkmenlerdir ki bunlar Muhammed’e taparlar, basit insanlardır ve kaba dilleri vardır. Dağlarda ve vadilerde yaşarlar ve hayvancılıkla geçinirler; çok kıymetli atları ve büyük katırları vardır. Öteki şehirlerde ve kalelerde yaşayıp ticaret ve sanatla uğraşan Ermeni ve Rumlardır...” Marko Polo’nun sözünü etmediği başka yerli halkları da biz sayalım: Rumlar, Ermeniler, Kürtler, Cenevizliler, Venedikliler, Amalfililer gibi İtalyan koloni halkları, Lidyalılar, Frigyalılar, Galatlar gibi halkların ardılları…"

Marco Polo’nun sözüne ekleme yapmaya çalışan Ayşe Hür, kendisinden beklenmeyen bir hata yapmış. Marco Polo’nun saydığı milletlere ek olarak 13. yüzyılda Frigyalıların, Galatların, Lidyalıların Anadolu’da bulunduğunu iddia etmiş.

Galatlar milattan önce 3. yüzyılda, Frigler milattan önce 7. yüzyılda, Lidyalılar ise milattan önce 6. yüzyılda Anadolu’daki varlıklarını yitirmişlerdir.

Tecâhül-i ârif edip kendisine sormak gerek, tarih sahnesinden silinip gitmelerinin üzerinden 20 yüzyıl geçen bu toplulukların 13. yüzyılda Anadolu’da varlıklarına ilişkin elinde bir kanıt ya da bilgi bulunmakta mıdır?

malumatfurus hakkında 887 makale
Köşe yazarları için yanlışlama girişimi. #Köşeyazarızabıtası

2 yorum

Yazı İçeriğiyle İlgili Yorum Yapmak İsterseniz Buyrunuz