Etiket arşivi: Yaman Törüner

Yaman Törüner ve Çin’in Döviz Rezervleri

Yaman Törüner, Milliyet Gazetesinde 31 Ocak 2017 günü yayınlanan “Çin ve Japonya’nın kötü borçları” başlıklı yazısında, Çin’in döviz rezervlerini yanlış aktarmış:

"Çin’de kötü borçların kapsamı, aşağı yukarı 900 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve neredeyse, Çin’in döviz rezervlerine eşit. "

2017 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Çin’in döviz rezervleri 2 trilyon 998 milyar dolar seviyesindedir. 900 milyar dolar değil. Yaman Beyin bahsettiği tutardan yaklaşık 2,1 trilyon dolar fazla…

Yaman Törüner ve IMF’nin Büyüme Tahminleri

Yaman Törüner, 24 Mayıs 2016 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan “Dünyada İşsizlik Azalırken” başlıklı köşe yazısında IMF’nin büyüme tahminlerini okurlarıyla paylaşmış paylaşmasına ama aktardığı veriler IMF’nin son yıl içerisinde kamuoyuyla paylaştığı verilerle pek alakası bulunmamakta:

"IMF, 2015 yılında, gelişmiş ülkelerde %2.4; gelişmekte olan ülkelerde ve bizim gibi yükselen piyasalarda %4.3 büyüme gerçekleşeceğini tahmin ediyor." 


"IMF’ye göre, 2016 yılında, dünya ortalaması anlamında, %3.8; gelişmiş ülkeler ortalaması olarak %2.4 büyüme bekleniyor. Bu yıl, ABD’de %3, Avrupa Birliği’nde ortalama %1.7; Japonya’da %1.3; İngiltere’de %2.2; İspanya’da %2.5; Rusya’da %0.2; Çin’de %6.3; Hindistan’da %7.5; Brezilya’da %0.7 ve Meksika’da %3 büyüme bekleniyor."

IMF’nin son tahminleri geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda (World Economic Outlook – WEO) kamuoyuyla paylaşıldı. 2015 yılı için küresel büyüme beklentisi % 3,1, gelişmiş ekonomiler için % 1,9, gelişmekte olan ülkeler için ise % 4’tür. 2016 yılında ise küresel ekonominin % 3,2, gelişmiş ülkelerin yine % 1,9, gelişmekte olan ekonomilerin ise % 4,1 büyümesi bekleniyor. Ülke bazında paylaştığı veriler de WEO’da yer alan verilerle uyuşmuyor.

Son WEO raporundan önce geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan güncellemede de bahse konu rakamlar yok.

Dahası, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayınladığı bir önceki WEO raporunda da bu verileryer almamaktadır.

Yaman Törüner IMF’yi kaynak gösterip, son verileri ele almadan nereden nasıl derleyip aktarmış bu verileri, anlaması güç.

uluslararası para fonu logo

Yaman Törüner ve Breakeven Petrol Fiyatları

Yaman Törüner, Milliyet Gazetesi’nde 1 Şubat 2016 günü yayınlanan “Düşük Petrol Fiyatı” başlıklı yazısında kendisinden beklenmeyecek bir hata yapmış:

"Tablodan görüldüğü üzere, “breakeven” denilen, “bir varil petrolün üretim maliyeti”, Suudi Arabistan ve Rusya’da 100 Doların üzerinde. ABD’nin üretim maliyeti ise, 50 dolar civarında. Bu durumda, petrol fiyatının uzun süre 50 Doların altında kalması çok güç. İşte bu nedenle, spekülatörler harekete geçmiş durumda."

Breakeven petrol fiyatı dediği, yani başabaş petrol fiyatı, bir varil petrolün üretim fiyatını değil, kamu bütçe dengesini sağlayacak petrol fiyatı seviyesini temsil etmektedir.

 

Yaman Törünerle İran Ekonomisi

Yaman Törüner, 22 Aralık 2015 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan “İran” başlıklı köşe yazısında, başlığından da anlaşılacağı üzere İran ekonomisine değinirken bir hata yapmış:

18. büyük ekonomi sayılan İran, dünyanın 4. büyük petrol ve 2. büyük doğal gaz rezervlerine sahip. İran, kişi başına düşen 17.000 dolarlık geliriyle, Türkiye’nin önünde.

İran’ın cari fiyatlarla (nominal) kişibaşına düşen milli gelirinin 2015 yılı sonu itibarıyla 5.048 ABD doları civarında olacağı tahmin edilirken, Türkiye için aynı rakamın 9.290 dolar olması beklenmektedir. Satın alma gücü paritesine göre düzeltilmiş kişi başına düşen milli gelir rakamı İran için 17.571, Türkiye için ise 20.277 olarak hesaplanmaktadır. Böylelikle İran, kişi başına düşen milli gelir rakamlarında Türkiye’nin gerisine düşmektedir.

Ayrıca İran, ekonomik büyüklük açısından dünyada 28. sıradadır, 18 değil.

Kaynak:

Dolar-TL-değer kaybı

Yaman Törüner ve ABD-Türkiye Ekonomileri

Yaman Törüner,  Milliyet Gazetesi’nde 29 Eylül 2015 tarihinde “Ne zaman, ne kadar büyüme” başlıklı köşe yazısında ABD ve ülkemiz ekonomilerinin büyüme oranlarını konu edinmiş.

"ABD, her yıl bir Türkiye kadar büyüyor. Bu gidişle, onun şimdiki haline 200 yıl sonra gelebiliriz."

IMF Küresel Ekonomik Görünüm Veritabanına göre ABD ekonomisinin 2014 yılı sonu nominal büyüklüğü 17,4 trilyon dolar civarı. Türkiye’nin nominal GSYH’si ise 806 milyar dolar civarında.

Yaman Bey’in aktardığı tabloda ABD’nin 2014-15 yılları büyüme beklentisi % 2,5 civarında. Mevcut büyüklüğü ve büyüme beklentisi ışığında ABD’nin her yıl yaklaşık Türkiye’nin yıllık toplam üretiminin %55-60’sı kadar büyüdüğü görülmekte. “Türkiye kadar” bir büyüme söz konusu değil yani.

ABD’nin şimdiki haline 200 yıl sonra gelme iddiasına gelince. Yine Yaman Bey’in aktardığı 2009-2013 dönemi için hesaplanan % 3,7’lik ortalama büyüme çerçevesinde Türkiye ekonomisinin ABD’nin şimdiki haline 85 yıl içinde ulaşacağı hesaplanmaktadır. Tabiki bu hesaplama büyük bir “ceteris paribus” içeriyor.

Kaynaklar:

dolar tl kuru