Etiket arşivi: Ömer Özkaya

Ömer Özkaya “Kıbrıs” Hakkında Biraz Afaki Konuşmuş

Ömer Özkaya, Güneş Gazetesinde 10 Ocak 2017 günü yayınlanan “Kıbrıs’ın Önemli” başlıklı yazısında Kıbrıs hakkında bariz hatalarda bulunmuş:

"Uzay araştırmalarında, bulunulan yerin enlem-boylam üzerindeki yeri, çok önemlidir. Uzay araştırmalarında birinci engel, yerçekimidir. Sıfır enlemi, yerçekiminin en düşük olduğu çizgidir. Kıbrıs, “sıfır” çizgisine yakındır ve bu sebeple hedeftir. Sıfır çizgisinin daha üstünden ya da daha altından fırlatılan bir uzay aracı, faraza, 150 ton yükle kalkabilirken, “sıfır” çizgisine yakın bir yerden fırlatılan uzay aracı, 450 ton yük taşıyabilmektedir."

Sıfır çizgisi ile kastı ekvator galiba. Ekvator diyemediği için sıfır çizgisi mi demiş çözemedik.

Kıbrıs, 34’33” ve 35’41” kuzey paralelleri ile 32’17” ve 35’35” doğu boylamları arasında bulunur. Ekvatora yakın olduğu iddiası yanlıştır dolayısıyla.

Uzay araçlarının fırlatılmasında sıfır enlemine yani ekvatora yakınlığın önem arz ettiği iddiası da yanlıştır. Rusya’nın kullandığı Baykonur Uzay Üssü ve ABD’nin kullandığı Kennedy Uzay Üssü ile Vanderburg Fırlatma Üssü ekvatora yakın değildir. Örneğin Baykonur 45. kuzey enlemi üzerindedir. Yani, Kıbrıs’tan oldukça kuzeyde ve kutuplara daha yakın.

"Kıbrıs bulunduğu yer itibariyle zaten İngiltere’nin uzay araştırmalarının da ev sahibidir. İngiltere burada yaptığı araştırmalarda diğer gezegenlerde yaşayan canlı olup olmadığı, varsa, bunlarla irtibatın nasıl mümkün olduğunun peşinde."

Bu yönde bir bilgi kamuya açık kaynaklarda yok. Ömer Özkaya “kadim bilgi”ye erişim sağlamış (!) herhalde.

"Kıbrıs, tarih boyunca iğdeleriyle meşhur bir yerdir. İğde, Kadim Bilgi’de ölümsüzlüğü sembolize eder. Kıbrıs iğdeleri, ölümsüzlüğün yakalanabilir olduğuna inanılan Girne’de daha çok bulunurdu. İğdeler, ölümsüzlüğün yakalanabilirliğinin işareti sayılır. İğdeler, ölümsüzlüğün mümkün olduğunun delili sayılır. Çünkü iğdeler, ekilen her yerde yetişmez. İğde bir yerde bolca bulunuyorsa, orası, Kadim Bilgi için kıymetlidir."

İğdenin bilinmeyen faideleri… İşte bunlar hep kadim bilgiden enstantaneler.

"Türkiye, Kıbrıs’ı kaybederse, Ege ile Akdeniz’e çıkamaz. Ege’ye çıkamamak, yani Çanakkale Boğazı’ndan dışarı çıkamamak, Türkiye’nin sonu olur."

Ege’deki statüko ile Kıbrıs’ın ilgisi hakkında da Ömer Özkaya’nın kadim bilgiden özümsediği bizim bilmediğimiz şeyler vardır belki de…

Ömer Özkaya ve IMF’nin Karar Alma Mekanizması

Güneş Gazetesi yazarlarından Ömer Özkaya, 10 Aralık 2015 tarihli “dünyanın idaresi” başlıklı yazısında küresel yönetişimde tespit ettiği sorunları paylaşırken bir hata yapmış:

Mesela. IMF, herhangi bir kararın kabul edilmesi için halen katılımcıların yüzde 85’inin olurunu alıyor. Ve ABD payların yüzde 17.67’sine sahip olduğu için, eğer ABD bir kararda aleyhte oy verirse, IMF bir adım bile ilerleyemiyor; dolayısıyla ABD’nin veto gücü, IMF’nin tüm gücünün üzerine çıkmış oluyor.

IMF’nin tüm kararları, %85’lik oy çoğunluğuyla alınmıyor malesef. IMF Kuruluş Anlaşması’nda özellikle belirtilen (kota artırımı, Kuruluş Anlaşması değişikliği gibi) özel konular haricinde kararlar Guvernörler Kurulu’nca oy çoğunluğuyla alınmaktadır. İcra Direktörleri Kurulu’nda da benzer bir süreç işlemekte olup, genellikle kararların uzlaşıyla alınmasına gayret edilmektedir.

Bu durum, “IMF Kararlarını Nasıl Alır?” başlıklı notta şu şekilde açıklanmış:

Decisions are made by a majority of votes cast, unless otherwise specified in the Articles of Agreement.

Kaynaklar:

uluslararası para fonu logo