Etiket arşivi: Ege Cansen

Ege Cansen ile Geçmişe Yolculuk

Ege Cansen, Hürriyet Gazetesi’nde “Ergenekon Balyozu” başlığıyla 10 Ağustos 2013’te yayınlanan yazısında hesap hatası yapmış:

"Kırk küsur yıl önce Arçelik’te personel müdürüydüm. Yassıada duruşmalarını, haksızlığa şahit olup da bir şey yapamayanların ezikliğiyle izliyordum. Silivri duruşmalarını izlerken de aynı duygular içindeydim. Gördüm ki, böyle hisseden sadece ben değilim. Nitekim Silivri hâkimlerden, biri başkan olmak üzere yedisi, gidişata “ters” düştüklerinden görevlerinden alındı."

Yazının yazıldığı yıl: 2013

2013-40=1973.

Yassıada duruşmaları 1960-61 yıllarında görüldü. Yani, Ege Cansen’in belirttiği yıldan 12 yıl önce.

Ayrıca dikkat çeken bir nokta: 1938 doğumlu Cansen, 1961’de Arçelik’te işe başlar (bkz özgeçmişi).

Üniversitesi şeref derecesiyle de bitirmiş olsa da, Vehbi Koç tarafından yeni mezun 23 yaşındaki Ege Cansen’in 1961 yılında hemen personel müdürü yapılması ihtimali düşük görünüyor.

* Katkısı için ahmetfirat‘a teşekkür ederiz.

Ege Cansen ve Türkiye Ekonomisinin Büyüklük Sıralaması

Ege Cansen, Sözcü Gazetesi’nde 10 Aralık 2015 günü yayınlanan “Vizyon ve illüzyon” başlıklı köşe yazısında Türkiye ekonomisinin diğer ekonomiler arasındaki sıralamasına değinmiş:

"Gelelim ekonomiye: 2023’te Türkiye’nin, Dünyanın 10. büyük ekonomisi haline geleceğini söylüyordu, 40 yıllık 17. büyüklük sıramızı korusak ne mutlu."

Maalesef, Türkiye ekonomisi 40 yıldır 17.lik sıralamasını sürdürmüyor.

Diğer ülkeler arasındaki büyüklük sıralamamız Türk Lirasının değerlendiği ve güçlü büyüme performansı yakalandığı yıllarda iyileşme göstermiştir. Tabiki sıralamamız, diğer ülkelerin performanslarına göre de değişim gösterebilmektedir.

Halbuki, cari fiyatlara ya da satın alma gücü paritesine göre böyle bir durum bulunmamaktadır.

Cari fiyatlarla ABD doları cinsinden GSYH sıralamamız:

1980 yılında 22. sıra

1985 yılında 21. sıra

1990 yılında 19. sıra

1995 yılında 24. sıra

2000 yılında 20. sıra

2005 yılında 17. sıra

2010 yılında 18. sıra

2014 yılında 18. sıra.

Satın Alma Gücü Paritesine göre ABD doları cinsinden GSYH sıralamamız:

1980 yılında 20. sıra

1985 yılında 16. sıra

1990 yılında 15. sıra

1995 yılında 16. sıra

2000 yılında 16. sıra

2005 yılında 16. sıra

2010 yılında 18. sıra

2014 yılında 17. sıra

(Uluslararası karşılaştırmaya izin veren kamuya açık güvenilir kaynak olan IMF’nin Küresel Ekonomik Görünüm Veritabanı, 1980 yılından bu yana verileri paylaştığı için daha önceki yıllara değinilmemiş olup, 5’er yıllık fasılalarla örneklem oluşturulmuştur)

Kaynak:

  • IMF Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2015 Veritabanı

Memur maaş artışı

Ege Cansen ve IŞİD vs. DAİŞ

Ege Cansen, 10 Eylül 2015 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan “Çözüm için AKP-HDP Koalisyonu Şarttır” başlıklı köşe yazısında “önemli not” başlığıyla bir metin paylaşmış:

Sı­ra­sı gel­miş­ken söy­le­ye­yim. IŞİD ye­ri­ne, DE­AŞ/DA­EŞ/DA­İŞ de­mek­ten vaz­ge­çil­me­li­dir. Bu ör­gü­tün adı 4 ke­li­me­den ku­ru­lu­dur. DA­İŞ, bu dört Arap­ça ke­li­me­nin baş harf­le­ri­dir. Bu ke­li­me­ler şun­lar­dır: 1. Irak 2. Şam (Su­ri­ye) 3. İs­lam ve 4. Dev­let. Bu ke­li­me­le­rin Türk­çe sı­ra­la­ma­sın­da­ki baş harf­le­ri IŞİD (Irak Şam İs­lam Dev­le­ti) olur. Türk­çe­’de, Ame­ri­kan Dev­le­ti­’ne “AB­D” de­nir. İn­gi­liz­ce baş harf kı­salt­ma­sı “U­SA­” kul­la­nıl­maz. IŞİ­D’­in Türk­çe­si du­rur­ken Arap­ça DA­İŞ’­i kul­lan­mak Türk­çe­ye say­gı­sız­lık­tır.

Katılırsınız, katılmazsınız ama Ege Cansen’in bahsettiği kısaltma kullanımını ilk önce kendisinin kullanmasını beklersiniz.

Ki geçmişte (daha yaklaşık 1 küsür ay önce) Ege Bey bu hususu atlamış:

Bana göre iki şeyi ihmal ediyor: Birincisi, Batı’nın Kürt diktatörleri değil, demokrasiyi desteklediğini. İkincisi de IŞİD’in Batı’nın önceliklerini değiştirdiğini.

Kaynaklar:

Ege Cansen ve Lunapark Aynaları

Ege Cansen, 6 Eylül 2015 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan “Lunapark aynaları” başlıklı köşe yazısında lunaparklarda yer alan içbükey ve dışbükey aynalara değinmiş:

"Lunapark aynalarını bilirsiniz. Bazısı içbükeydir, karşısında duranı zayıf gösterir. Bazısı dışbükeydir, şişman gösterir. Düşey eksende düzlem olamayanları ise, karşısında duran kişiyi olduğundan uzun veya kısa gösterir."

Malesef yanlış bir bilgi.

Ortaokul 2. sınıf bilgilerimizden hatırlayalım şimdi de:

“Tümsek yüzeylerde (tümsek aynalar) görüntünüz her zaman düz ve kendiniz­in den küçük olur. Tümsek aynaya yaklaş­tıkça görüntü de büyür. Çukur yüzeylere (çukur aynalar) belirli bir mesafenin ilerisinden bakarsanız gö­rüntünüz ters olurken yakın bir mesafe­den bakarsanız görüntünüz düz ve siz­den büyük olur. Çukur aynada görüntü­nüz tersken aynaya yaklaşırsanız gö­rüntünüz büyür. Çukur aynada görüntü­nüz düz ise aynaya yaklaştıkça görüntü­nüz küçülür.”

Sonuç olarak, lunaparklarda bizi olduğumuzdan büyük gösteren aynalar “çukur ayna” yani “içbükey ayna”dır.

Kaynaklar:

Ege Cansen’in 6 Eylül 2015 tarihli köşe yazısı: http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/ege-cansen/lunapark-aynalari-928868/

– Aynalar ve Kullanım Alanları: http://www.bilgicik.com/yazi/aynalar-ve-kullanim-alanlari/

Tümsek Ayna Çukur Ayna